reglement , règlement

Kleine , gezellige , camping aan de Semois

       Petit agréable camping près de la Semois

CAMPING LES OCHAYREGLEMENT

WELKOM OP DE CAMPING LES OCHAY

 

Om het verblijf van U en Uw medekampeerders zo aanganaam mogelijk te maken hebben we enkeleregels opgesteld , waarvan wij U vragen deze in acht de nemen.

 

1.Aanmelden en vertrek:

Voordat een kampeerplaats wordt gekozen, dient men zich aan te melden bij de receptie.

Bij vertrek moet de kampeerplaats om uiterlijk 12 uur opgeruimd zijn.

2.Honden:

Honden worden op het terrein toegestaan,mits steeds aangelijnd.

Wij rekenen er op dat de hond regelmatig buiten het terrein wordt uitgelaten.

3.Transport op het terrein:

De maximaal toegestane snelheid op het terrein bedraagt 5 km/uur.

De brug naar het eiland is een tijdelijke brug die vanwege hoogwater in de winter,

ieder najaar moet worden verwijderd.

Vanwege de constructie van deze brug , gelieve daar stapvoetsoverheen te rijden.

4.Geluid:

Tussen 10 uur ’s avonds tot 8 uur in de morgen is het niet toegestaan met de auto over het terrein te rijden.

Geen muziek op de camping.

5.Open vuur:

Alleen op de daarvoor aangegeven stookplaats mag open vuur worden gemaakt.

Op de kampeerplaats is barbecue/vuurtje toegestaan mits het vuur+50 cm boven de grond is,

om de kampeerplaats voor iedereen groen te houden.

Uw barbeque of vuurkorf met de as of resten hout ,deze op de stookplaats achter op het eiland leeg te storten.

6.bezoekers:

Komt er bezoek voor U, laat dit even weten.

De auto van de bezoeker mag niet op de kampeerplaats worden geparkeerd ,

maar voor de ingang van de camping op de parkeerplaats.

Kosten voor de bezoekers zijn €2.50

7.Sanitair:

Wij besteden grote zorg aan het sanitair, en rekenen er op dat U het netjes achter laat.

8.Afval:

Uw afval kunt U in de container gooien in een plasticzak of vuilniszak.

Containers bevinden zich achter de schutting deur

9.Aansprakelijkheid:

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade’s of ongelukken op de camping.

10.Algemeen:

U kunt bij ons broodjes bestellen tijdens de openingsuren van de receptie.

De volgende morgen vanaf 8 uur kunt U de bestelling ophalen.

11.Gasslang

Uw gebruikte gasslang mag niet ouder zijn dan 5 jaar en niet langer dan 2 meter


Indien U klachten of opmerkingen heeft, verzoeken wij U deze aan ons kenbaar te maken,

waardoor wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

 

WIJ WENSEN U EEN AANGENAAM VERBLIJF OP ONZE CAMPING

Règlement

Bienvenu sur le camping « Les Ochay »

 

Pour que votre séjour (ainsi que les autres sur le camping) peut se passer dans les meilleurs circonstances , nous avons rédiger un règlement que nous vous demandons de le respecter.

 

  1. Votre arrivée et départ :

Avant de choisir une place pour camper, vous devez se présenter à la réception. Pour le départ , votre place du camping devrait être ranger à 12h00 (midi) au plus tard.

                                              2   Les chiens :

Les chiens sont autoriser sur le terrain mais toujours en laisse. Nous comptons sur vous pour que vous sortez souvent les chiens en dehors du terrain.

3       Transport sur le terrain :

La vitesse maximale sur le terrain est 5km/heure. Le pont pour se rendre sur notre île est un pont temporaire à cause de la montée des eaux dans l’hiver. En raison de la construction du pont, nous vous demandons de conduire en marchant vite sur le pont.

4       Le bruit :

Entre 10h00 du soir et 8h00 du matin, il est interdit de se déplacer avec votre voiture sur le terrain. Pas de la musique sur le camping !

5      Le feu ouvert :

Vous pouvez faire du feu ouvert seulement sur les places indiqués sur le camping. Un petit feu / barbecue est autorisé si le feu se trouve de 50cm du sol pour que la place du camping reste verte pour tout le monde. Vous pouvez déposer les cendres de votre barbecue/ feu/ restant du bois sur la place indiquée derrière l’île.

6        Les visiteurs :

Si vous avez de la visite, merci de nous laisser savoir. Le visiteur ne peut pas garé sa voiture sur la place du camping mais devant l’entrée du camping sur le parking. Les frais pour les visiteurs sont 2.50eur par personne.

7      La sanitaire :

Nous consacrons avec beaucoup des soins de la Sanitaire et compte sur vous de laisser la sanitaire toujours propre !

8         Les déchets :

Vous pouvez déposer vos déchets dans un sac plastique ou sac poubelle dans nos conteneurs. Les conteneurs se trouvent derrière la porte de barrière

 9      La responsabilité

Nous ne sommes pas responsable pour les dégâts et des accidents éventuelles sur le camping.

10         Général

Vous pouvez commander du pain (petit sandwiche) pendant les heures d’ouverture de la réception. Le lendemain , vous pouvez chercher votre commande dès 8h00 du matin.

11        Le tube à gaz

Votre tube à gaz utilisé ne peut pas avoir plus de 5 ans et pas plus long que 2m.

 

Dans le cas ou que vous avez des plaintes où des remarques n’hésitez pas de nous le faire connaître pour que nous pouvons améliorer notre service.

 

Nous vous souhaitons un séjour agréable sur notre camping !

sprl Camping les Ochay

Diana en Erik Lankreijer

rue de linglé 37/39

6880Mortehan(Cugnon)

info@campinglesochay.be